Hulp bij aankoop van je eerste woning

Een starterslening kan helpen bij de aankoop van je eerste woning

Het kan zijn dat je niet voldoende inkomen hebt om een hypotheek voor jouw eerste woning af te sluiten.
Speciaal voor die starters zijn er gemeentelijke regelingen die het kopen van een eerste woning toch mogelijk kunnen maken; de zogenaamde starterslening. Met een starterslening overbrug je het verschil tussen de prijs van je eerste woning en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen. Daarnaast kunnen ook jouw ouders je helpen bij het verkrijgen van een hypotheek.

Elke gemeente heeft eigen voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening. Het is verstandig om die informatie (de gemeentelijke verordening) op te vragen bij de gemeente, waar je wilt gaan wonen.

  Daarnaast kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de duur dat je in de gemeente zelfstandig woonachtig bent, de duur dat je bij iemand inwoont, als je student bent; hoe lang je in de gemeente hebt gewoond voordat je ging studeren en binnen welke periode na het afronden van je studie je weer in de gemeente wilt gaan wonen.
  Nadat je de aanvraag bij de gemeente hebt ingediend, zal het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) jouw aanvraag beoordelen.

  Voorbeelden van voorwaarden die de gemeenten kunnen stellen zijn:

   

  • Het is de eerste keer dat je een woning koopt
  • Je gaat zelf in de woning wonen
  • Je bent maximaal 40 jaar oud op het moment dat je jouw aanvraag indient
  • Je maakt geen gebruik van een ander koopinstrument, een andere (rente)
   kortingsregeling of financiële regeling.
  • Een maximaal percentage van de verwervingskosten en een maximaal absoluut bedrag
   per lening.
  • De koopsom van de woning is niet hoger dan de maximale actuele grens van de
   Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Er zijn meer hertoets momenten:

   

  Periode 10 t/m 3e jaar
  Periode 24e t/m 6e jaar
  Periode 37e t/m 10e jaar
  Periode 411e t/m 15e jaar
  Periode 516e t/m 30e jaar

  Hoe werkt een starterslening?

  Een starterslening bestaat uit twee delen:
  Een hypothecaire lening (box 1) die je annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening.
  De box 3 lening heet combinatielening. Voor beide leningdelen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten.

  De aflossing van de starterslening “betaal” je de eerste 3 jaar met de combinatielening. De combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op.

  Na deze periode van 3 jaar betaal je rente en aflossing. Op het moment dat je volledige rente en/of aflossing betaalt, los je zowel de starterslening als de combinatielening af. De starterslening kan je boetevrij aflossen.

  Als je na 3 jaar de volledige lasten niet kunt dragen dan vraag je een her-toets aan. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) beoordeelt dan of je het maandbedrag dat in de offerte staat kunt betalen.

  De starterslening wordt geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)
  Het WEW borgt de box 1 lening. De combinatielening valt niet onder de borg van WEW. In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW neem het SVn de resterende combinatielening voor haar rekening.
  Naast de starterslening kunnen jouw ouders je ook helpen met het verkrijgen van de hypotheek. Ze kunnen je helpen doormiddel van een schenking, maar ze kunnen ook jou het bedrag lenen en de lasten terugschenken door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkvrijstelling.